Hàng có sẵn

常熟市枫扬特钢有限公司

GLOBAL ASIA MATERIAL CO., LIMITED

DANH SÁCH HÀNG THÉP RÈN S45C + CR VÀ SCM440 CÓ SẴN TRONG KHO VIỆT NAM

Mã sản xuất Mác thép Quy cách Chiều dài Số lượng Khối lượng Hiện trạng
(mm) (mm) (cây) (tấn)
2J767 S45C+CR φ300 5900 1 3.400 Hết hàng
2J768 S45C+CR φ300 5840 1 3.380 Hết hàng
2J769 S45C+CR φ300 5900 1 3.385 Hết hàng
2J567 S45C+CR φ320 6770 1 4.420 Còn hàng
2J641 S45C+CR φ320 5770 1 3.775 Còn hàng
2J766 S45C+CR φ320 4760 1 3.120 Còn hàng
2J568 S45C+CR φ350 5510 1 4.260 Còn hàng
2J569 S45C+CR φ350 5630 1 4.335 Còn hàng
2J616 S45C+CR φ360 5250 1 4.355 Còn hàng
2J617 S45C+CR φ360 5270 1 4.360 Còn hàng
3H253 S45C+CR φ400 5870 1 5.930 Còn hàng
3H255 S45C+CR φ400 5860 1 6.000 Còn hàng
3J220 S45C+CR φ420 5860 1 6.460 Còn hàng
3H769 S45C+CR φ440 5050 1 6.200 Còn hàng
3D704 S45C+CR φ450 6150 1 7.860 Còn hàng
3H274 S45C+CR φ450 5580 1 7.130 Còn hàng
3D640 S45C+CR φ460 6230 1 8.330 Còn hàng
3C713 S45C+CR φ480 5800 1 8.470 Còn hàng
3J157 S45C+CR φ480 5270 1 7.620 Còn hàng
3D427 S45C+CR φ500 6500 1 10.260 Còn hàng
3D953 S45C+CR φ500 5460 1 8.510 Còn hàng
Tổng lượng thép rèn S45C + Cr  21 121.560
2J425 SCM440 φ300 5500 1 3.160 Còn hàng
2J426 SCM440 φ300 5510 1 3.170 Hết hàng
2J495 SCM440 φ300 6800 1 3.870 Còn hàng
2J413 SCM440 φ320 3320 1 2.150 Hết hàng
2J413 SCM440 φ320 2250 1 1.460 Còn hàng
2J730 SCM440 φ320 5510 1 3.590 Hết hàng
2J731 SCM440 φ320 6080 1 3.995 Còn hàng
2J506 SCM440 φ350 5600 1 4.390 Còn hàng
2J507 SCM440 φ350 5460 1 4.290 Còn hàng
2J416 SCM440 φ360 5500 1 4.545 Hết hàng
2J570 SCM440 φ360 5670 1 4.610 Còn hàng
3H731 SCM440 φ400 5610 1 5.760 Còn hàng
3H778 SCM440 φ400 5430 1 5.550 Còn hàng
3H780 SCM440 φ400 5500 1 5.630 Còn hàng
3J001 SCM440 φ420 5740 1 6.350 Còn hàng
3I999 SCM440 φ440 5230 1 6.360 Còn hàng
3J095 SCM440 φ450 5880 1 7.490 Còn hàng
3J134 SCM440 φ450 5880 1 7.400 Còn hàng
3J024 SCM440 φ460 5340 1 7.070 Còn hàng
3H774 SCM440 φ480 6800 1 9.900 Còn hàng
3J094 SCM440 φ480 5070 1 7.290 Còn hàng
3J137 SCM440 φ500 5900 1 9.150 Còn hàng
Tổng lượng thép rèn SCM440  21 117.180
Thép tròn đặc cán nóng 4140 70 20.524 Còn hàng
Tổng 3 loại hàng hiện còn trong kho 235.644

HÌNH ẢNH HÀNG

previous arrow
next arrow
Slider