Hàng có sẵn

常熟市枫扬特钢有限公司

GLOBAL ASIA MATERIAL CO., LIMITED

DANH SÁCH HÀNG THÉP RÈN S45C + CR VÀ SCM440 CÓ SẴN TRONG KHO VIỆT NAM

 

Mã sản xuất/ Số lô Mác thép Quy cách Chiều dài Số lượng Khối lượng Hiện trạng
(mm) (mm) (cây) (tấn)
2J767 S45C+CR φ300 5900 1 3.400 Hết hàng
2J768 S45C+CR φ300 5840 1 3.380 Hết hàng
2J769 S45C+CR φ300 5900 1 3.385 Hết hàng
GK203005 S45C+CR φ300 6480 1 3.730 Hết hàng
GK203005 S45C+CR φ300 6200 1 3.570 Hết hàng
GK203123 S45C+CR φ300 6300 1 3.620 Hết hàng
GK203123 S45C+CR φ300 6230 1 3.570 Hết hàng
2J567 S45C+CR φ320 6770 1 4.420 Hết hàng
2J641 S45C+CR φ320 5770 1 3.775 Hết hàng
2J766 S45C+CR φ320 4760 1 3.120 Hết hàng
GK203005 S45C+CR φ320 5520 1 3.610 Hết hàng
G0406022 S45C+CR φ320 7240 1 4.710 Hết hàng
G4-25-3 S45C+CR φ320 7100 1 4.640 Hết hàng
GK203005 S45C+CR φ330 5160 1 3.585 Hết hàng
GK203005 S45C+CR φ330 5070 1 3.510 Hết hàng
G118-10-020 S45C+CR φ330 5500 1 3.770 Hết hàng
2J568 S45C+CR φ350 5510 1 4.260 Hết hàng
2J569 S45C+CR φ350 5630 1 4.335 Hết hàng
GK203130 S45C+CR φ350 5920 1 4.650 Hết hàng
GK203130 S45C+CR φ350 6000 1 4.700 Hết hàng
2J616 S45C+CR φ360 5250 1 4.355 Hết hàng
GK203168 S45C+CR φ360 6520 1 5.350 Hết hàng
2J617 S45C+CR φ360 5270 1 4.360 Hết hàng
3H253 S45C+CR φ400 5870 1 5.930 Hết hàng
3H255 S45C+CR φ400 5860 1 6.000 Hết hàng
G0405032 S45C+CR φ400 6120 1 6.200 Hết hàng
3J220 S45C+CR φ420 5860 1 6.460 Hết hàng
G0405033 S45C+CR φ420 5580 1 6.160 Hết hàng
3H769 S45C+CR φ440 5050 1 6.200 Hết hàng
20-05-064 S45C+CR φ440 5610 1 6.820 Hết hàng
3D704 S45C+CR φ450 6150 1 7.860 Hết hàng
3H274 S45C+CR φ450 5580 1 7.130 Hết hàng
G5-2-4 S45C+CR φ450 5550 1 7.050 Hết hàng
3D640 S45C+CR φ460 6230 1 8.330 Hết hàng
G4-25-3 S45C+CR φ460 5900 1 7.840 Hết hàng
3C713 S45C+CR φ480 5800 1 8.470 Hết hàng
3J157 S45C+CR φ480 5270 1 7.620 Hết hàng
GK203182 S45C+CR φ480 6380 1 9.230 Hết hàng
3D427 S45C+CR φ500 6500 1 10.260 Hết hàng
3D953 S45C+CR φ500 5460 1 8.510 Hết hàng
GK203152 S45C+CR φ500 7000 1 10.940 Hết hàng
Tổng lượng thép rèn S45C + Cr 0 0
2J425 SCM440 φ300 5500 1 3.160 Hết hàng
2J426 SCM440 φ300 5510 1 3.170 Hết hàng
2J495 SCM440 φ300 6800 1 3.870 Hết hàng
18-06-153 SCM440 φ300 5900 1 3.410 Hết hàng
18-06-153 SCM440 φ300 5970 1 3.420 Hết hàng
19-12-130 SCM440 φ300 6000 1 3.450 Hết hàng
19-12-130 SCM440 φ300 5950 1 3.410 Hết hàng
19-08-076 SCM440 φ300 5540 1 3.160 Hết hàng
2J413 SCM440 φ320 3320 1 2.150 Hết hàng
2J413 SCM440 φ320 2250 1 1.460 Hết hàng
2J730 SCM440 φ320 5510 1 3.590 Hết hàng
2J731 SCM440 φ320 6080 1 3.995 Hết hàng
18-06-213 SCM440 φ320 4900 1 3.220 Hết hàng
19-09-134 SCM440 φ320 5640 1 3.660 Hết hàng
19-09-134 SCM440 φ320 5310 1 3.450 Hết hàng
20-01-017 SCM440 φ320 5750 1 3.740 Hết hàng
20-01-017 SCM440 φ320 6100 1 3.970 Hết hàng
17-11-064 SCM440 φ330 6480 1 4.520 Hết hàng
20-01-105 SCM440 φ330 5690 1 3.920 Hết hàng
19-12-217 SCM440 φ330 5280 1 3.640 Hết hàng
19-12-217 SCM440 φ330 5320 1 3.680 Hết hàng
2J506 SCM440 φ350 5600 1 4.390 Hết hàng
2J507 SCM440 φ350 5460 1 4.290 Hết hàng
20-03-127 SCM440 φ350 5600 1 4.400 Hết hàng
20-03-127 SCM440 φ350 5890 1 4.610 Hết hàng
2J416 SCM440 φ360 5500 1 4.545 Hết hàng
2J570 SCM440 φ360 5670 1 4.610 Hết hàng
20-03-148 SCM440 φ360 7460 1 6.200 Hết hàng
3H731 SCM440 φ400 5610 1 5.760 Hết hàng
3H778 SCM440 φ400 5430 1 5.550 Hết hàng
3H780 SCM440 φ400 5500 1 5.630 Hết hàng
20-02-044
SCM440 φ400 6600
1 6.740
Hết hàng
3J001 SCM440 φ420 5740 1 6.350 Hết hàng
20-03-150 SCM440 φ420 6870 1 7.590 Hết hàng
3I999 SCM440 φ440 5230 1 6.360 Hết hàng
20-03-150 SCM440 φ440 5540 1 6.760 Hết hàng
3J095 SCM440 φ450 5880 1 7.490 Hết hàng
3J134 SCM440 φ450 5880 1 7.400 Hết hàng
18-12-082
SCM440 φ450 5980
1 7.670
Hết hàng
3J024 SCM440 φ460 5340 1 7.070 Hết hàng
20-04-060 SCM440 φ460 5720 1 7.600 Hết hàng
3H774 SCM440 φ480 6800 1 9.900 Hết hàng
3J094 SCM440 φ480 5070 1 7.290 Hết hàng
20-04-060 SCM440 φ480 5190 1 7.460 Hết hàng
3J137 SCM440 φ500 5900 1 9.150 Hết hàng
20-04-056 SCM440 φ500 7320 1 11.460 Hết hàng
Tổng lượng thép rèn SCM440 0 0
Thép tròn đặc cán nóng 4140 69 20.231 Còn hàng
Tổng 3 loại hàng hiện còn trong kho 20.231

HÌNH ẢNH HÀNG

previous arrow
next arrow
Slider

 

giá inox 304