Thép gió

Dưới đây là danh sách các loại thép gió có sẵn HSS do FengYang Group cung cấp:

1. Mác thép M2 (SKH-9/SKH-51/MH51/S600/1.3343)

Thép tròn: 3.5, 5.2, 6.2, 7.2, 8.2, 9.2, 10.2, 12.2, 14.2, 15.2, 16.2, 18.2, 20.2, 23.2, 25.2, 26.2, 27.2, 28.2, 29.2, 30.2, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 55, 57, 58, 61, 63, 66, 71, 73, 76, 81, 86, 91, 96, 101, 106, 111, 116, 121, 125, 131, 135, 141, 146, 151, 156, 161, 166, 171, 181, 186, 191, 201, 211, 221, 231, 241, 251, 261, 271, 281, 291, 302.

Thép thanh cán nóng:

+ Dày: 12, 14, 16, 18, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 36, 38, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71, 76, 81, 86, 91,…

+ Rộng: 205, 305, 410, 510

Thép thanh cán nóng + QT: HRC 60~64

+ Dày: 4.6, 5.6, 6.6, 8.6, 10.6, 12.6, 14.6, 15.6, 18.6, 20.6, 22.6, 30.6, 32.6, 35.6, 40.6, 45.6, 50.6, 60.6, 63.6, 65.6, 70.6, 75.6, 80.6, 85.6.

+ Rộng x dài: 200*200, 200*250, 200*300, 250*300, 300*300

2. Mác thép M4 (SKH-54/S690/1.3351)

Thép tròn: 61, 71, 76, 81, 86, 91, 96, 101, 106, 111, 120, 162.

3. Mác thép M35 (SKH-55/S705/1.3243)

Thép tròn: 6.2, 7.2, 8.2, 9.2, 10.2, 12.2, 14.2, 15.2, 16.2, 18.2, 20.2, 23.2, 25.2, 26.2, 27.2, 28.2, 29.2, 30.2, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 55,  57, 58, 61, 63, 66, 71, 73, 76, 81, 86, 91, 96, 101, 106, 111, 116, 121, 125, 131.

Thép thanh cán nóng + QT: HRC 60~64

+ Dày: 10.6, 15.6, 20.6, 25.6, 30.6, 35.6, 40.6, 45.6, 50.6, 55.6, 60.6, 65.6.

+ Rộng x dài: 200*200, 200*300

4. Mác thép M42 (SKH-59/S700/1.3247)

Thép tròn: 6.2, 8.2, 9.2, 10.2, 11.2, 12.2, 14.2, 15.2,  16.2, 18.2, 20.2, 22.2, 25.2, 30.2, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 40,  45, 52, 61, 66, 70, 72, 76, 81, 86, 91, 102, 112, 117, 121, 135, 180, 202, 210.

Thép thanh cán nóng:

+ Dày: 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70.

+ Rộng: 205.

Thép thanh cán nóng + QT: HRC 60~64

+ Dày: 10.6, 15.6, 20.6, 25.6, 30.6, 35.6, 40.6, 45.6, 50.6, 55.6, 60.6, 65.6.

+ Rộng x dài: 200*200, 200*300

5. Mác thép W18CR4V (SKH-2/T1/1.33355)

Thép tròn: 31, 36, 41, 46, 51, 61, 66, 71, 81, 91

6. Mác thép CR12MOV

Thép tròn: 10.2, 12.2, 14.2, 15.2, 16.2, 18.2, 20.2, 23.2,  25.2, 26.2, 27.2, 28.2, 29.2, 30.2, 32.2, 35.2, 38.2, 40.2, 45.2,  50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120,  125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 180, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300.

7. Mác thép D2 (1.2379)

Thép tròn: 10.2, 12.2, 14.2, 15.2, 16.2, 18.2, 20.2, 23.2,  25.2, 26.2, 27.2, 28.2, 29.2, 30.2, 32.2, 35.2, 38.2, 40.2, 45.2,  50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120,  125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 180, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300.

8. Mác thép DC53

Thép tròn: 10.3, 12.3, 14.3, 16.3, 18.3, 20.3, 22.3, 25.3, 28.3, 30.3, 32.3, 35.3, 38.3, 40.3, 45.3, 50.3, 55.3, 60.5, 65.5,  70.5, 75.5, 80.5, 85.5, 90.5, 95.5, 100.5, 105.5, 110.5, 115.5,  120.5, 125.5, 131, 136, 141, 151, 156, 161, 166, 171, 181, 186, 191, 201, 211, 221, 231, 241, 251, 261, 271, 281, 291, 301.

Thép thanh cán nóng: Dày x Rộng x Dài: 202*205*L, 202*402*L, 302*402*L, 302*502*L.

9. Mác thép NAK80

Thép tròn: 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170.

Lưu ý:

1. Toàn bộ bề mặt của thép tròn đặc đều là bề mặt sáng .

2. Không cắt hàng.

3. Có thể vận chuyển theo đường biển hoặc đường hàng không.

 

giá inox 304